Verkoopprocedure

Het Rijksvastgoedbedrijf beoogt een verkoop waarbij gegadigden met een voorstel komen voor herontwikkeling dat:

  • past binnen de uitgangspunten van een opgesteld Visiedocument;
  • leidt tot een marktconform bod.

Uitgebreide informatie over de verkoopprocedure is opgenomen in het biedboek van het Rijksvastgoedbedrijf. Zie: www.biedboek.nl.