Gebouw M

In het verlengde van de lange zijde van gebouw R werd het huis van bewaring gebouwd, verbonden aan het gerechtsgebouw. Het cellenblok is relatief simpel van opzet en bestaat uit een langgerekt rechthoekig gebouw evenwijdig aan de Kloosterlaan. 
Totaal circa 3.100 m² BVO.