Herontwikkeling voormalige gevangenis De Boschpoort in Breda

Het totale complex van de voormalige penitentiaire inrichting De Boschpoort, met de zo karakteristieke koepel, ligt op een strategische plek in de stad Breda. Het grenst aan het Chassé terrein en de historische binnenstad. Het complex is eigendom van Rijksvastgoedbedrijf. Er wordt tot verkoop overgegaan omdat het Rijk er geen gebruiksdoel meer voor heeft. Uitgangspunt is daarom een nieuwe bestemming van het complex die het verleden eer aan doet, de geschiedenis van de plek zichtbaar maakt en tegelijkertijd de plek een toekomst geeft. Een toekomst waarin het complex iets toevoegt aan de stad en een geliefde plek wordt voor de Bredanaars. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente Breda een Nota van Uitgangspunten opgesteld.

Historie

Het gevangenisgedeelte is ontworpen door de rijksbouwmeester Johan Frederik Metzelaar (1818-1897). De koepelgevangenis is in gebruik genomen op 15 augustus 1886. J.F. Metzelaar is in zijn ontwerp voor het ronde gevangenistype geïnspireerd door de ontwerpen van de Engelse broers Samuel en Jeremy Bentham (1748-1832) met respectievelijk het ‘Inspection House’ uit 1785 en het “Panopticon”. In Nederland is dit panopticumtype toegepast voor de gevangenissen van Arnhem (1882-86), Breda (1883-86) en in Haarlem (1899-1902).

Gevangenis

Het unieke koepelcomplex bestaat uit twee hoofdonderdelen: de koepelgevangenis en het gerechtsgebouw met het Huis van Bewaring. Andere onderdelen van het complex zijn o.a. het poortgebouw, een Huis van Bewaring, een kerkgebouw en werkplaatsen. Het totale complex heeft een omvang van ca. 37.000 m2 bruto vloeroppervlak en het terrein is ca. 3,3 ha groot.

Huidige Situatie

Het complex is tijdelijk in gebruik gegeven aan een organisatie die evenementen organiseert op het terrein en delen verhuurt aan (startende) bedrijven.

Verkoopprocedure

Het Rijksvastgoedbedrijf beoogt een verkoop waarbij gegadigden met een voorstel komen voor herontwikkeling dat:

  • past binnen de uitgangspunten van een opgesteld Visiedocument;
  • leidt tot een marktconform bod.

Uitgebreide informatie over de verkoopprocedure is opgenomen in het biedboek van het Rijksvastgoedbedrijf. Zie: www.biedboek.nl.