Gevangenis

Het unieke koepelcomplex bestaat uit twee hoofdonderdelen: de koepelgevangenis en het gerechtsgebouw met het Huis van Bewaring. Andere onderdelen van het complex zijn o.a. het poortgebouw, een Huis van Bewaring, een kerkgebouw en werkplaatsen. Het totale complex heeft een omvang van ca. 37.000 m2 bruto vloeroppervlak en het terrein is ca. 3,3 ha groot.